Formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Hele byens parti

 Vi har gennem årtier passet, plejet og udviklet Frederiksberg – og det vil vi blive ved med.

Frederiksberg Konservative har stået i spidsen for en politisk kurs, der har skabt Danmarks mest veldrevne kommune.

Samtidig har vi sikret et højt serviceniveau med en social ansvarlig politik. Vi er stolte af, at Frederiksberg er hovedstadens grønne  hjerte, og vi vil gøre endnu mere for at holde byen grøn og passe på miljøet.

Sidst men ikke mindst skal Frederiksberg fortsat være ligeså tryg som en landsby, og vi vil ikke acceptere at rå vold og bandekriminalitet kommer ind over kommunegrænsen.


Flemming Brank og et socialt Frederiksberg

Jeg vil, som konservativ kandidat til kommunalbestyrelsen, arbejde med fokus på borgerens individuelle behov, på social retfærdighed og på god service, hvor kommunens skattekroner bruges fornuftigt.

En politik hvor borgerne tages alvorligt og en politik, der er medvirkende til at skabe de bedste rammer for den enkelte borger med plads til fornyelse og personlig udvikling.

Jeg lægger stor vægt på de sociale aspekter og ser os konservative som garant for et borgerligt og socialt Frederiksberg.

DIT VALG


Flemming Brank og ældre

Respekten for ældre skal genindføres.

De passede godt på os, de tog sig af os. De ældre skal ikke lades i stikken,  men skal tilbydes muligheder for en værdig og tryg
alderdom.

De ældre skal have det godt på Frederiksberg.

Ældre medborgere har krav på værdighed i deres tilværelse.

De svage ældre skal vi fortsat tage os godt af,  vi skal sikre, at alle har lige – og større – muligheder for  aktiv og ligeværdig deltagelse i samfundslivet.

Vægten skal være på en alderdom i trygge rammer og en sundhed,  som er i højsædet.

DIN STEMME


Flemming Brank i kommunalbestyrelsen

I mine 28 år i politik har mit fokus været borgernes liv og trivsel.

Politik skal tænkes i helheder, så Frederiksberg fortsat vil være en by med rum, plads og social ansvarlighed for alle generationer – børn, unge, familier og ældre.

De næste 4 år vil jeg arbejde for, at det bliver endnu bedre at leve og bo på Frederiksberg.

Tak fordi du gav dig tid til at læse omstående og for din interesse for valget den 21. november 2017.

 DIN KANDIDAT

 

Nyt fra Facebook
 • har lige været til åbent kommunalbestyrelsesmøde d. 3-12-2018 ,jeg er beboer i den sønderjyske by, hvor er det pinligt at du ikke har mod og mandshjerte til at svare på , om du har solgt 3 ejendomme til blackstone. Hvor er det respektløst over for de fremmødte beboere.

  Read More...

  03 december 2018

 • Er der allerede indgået aftale med Blackstone, om ikke at udleje fraflyttede lejligheder. Vores nabolejlighed, en stuelejlighed med have, har været fraflyttet siden i sommer. Jeg mener at vide, at der på den interne liste, er flere der ønsker, en stuelejlighed med have, så jeg undres,,,,,,,,,,,,

  Read More...

  02 december 2018

 • https://www.berlingske.dk/virksomheder/ejendomsinvestor-beskyldt-for-at-misbruge-firmakort-koebte

  Blackstones danske samarbejdspartner, Nils Jansson, bes...

  Blackstones danske samarbejdspartner, Nils Jansson, beskyldes for at have lænset sin tidligere samarbejdspartner. Han brugte firmaets penge til at købe designervarer og en skiferie til familien, lyder det. Nils Jansson afviser pure påstandene.

  Read More...

  30 november 2018

 • Blackstones boligadm 360 north, det er en ren børnehave efterhånden. Pinligt Frederiksberg 😰

  Read More...

  30 november 2018

 • Jamen her kan man også sprede sit budskab. Dejligt du er så tilgængelig Flemming. Vi glæder os til at se dig den 6 dec. Du skylder svar! Og dem skal vi nok få bare nemmere du kommer til os end vi skal finde dig. Du røvrender de mennesker du lovede guld og grønne skove men…

  Read More...

  29 november 2018