Formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

[ik_fb_like_button page_id=”http://www.flemmingbrank.dk/politik/maerkesager/” height=”45″ colorscheme=”light”]

Hele byens parti

 Vi har gennem årtier passet, plejet og udviklet Frederiksberg – og det vil vi blive ved med.

Frederiksberg Konservative har stået i spidsen for en politisk kurs, der har skabt Danmarks mest veldrevne kommune.

Samtidig har vi sikret et højt serviceniveau med en social ansvarlig politik. Vi er stolte af, at Frederiksberg er hovedstadens grønne  hjerte, og vi vil gøre endnu mere for at holde byen grøn og passe på miljøet.

Sidst men ikke mindst skal Frederiksberg fortsat være ligeså tryg som en landsby, og vi vil ikke acceptere at rå vold og bandekriminalitet kommer ind over kommunegrænsen.


Flemming Brank og et socialt Frederiksberg

Jeg vil, som konservativ kandidat til kommunalbestyrelsen, arbejde med fokus på borgerens individuelle behov, på social retfærdighed og på god service, hvor kommunens skattekroner bruges fornuftigt.

En politik hvor borgerne tages alvorligt og en politik, der er medvirkende til at skabe de bedste rammer for den enkelte borger med plads til fornyelse og personlig udvikling.

Jeg lægger stor vægt på de sociale aspekter og ser os konservative som garant for et borgerligt og socialt Frederiksberg.

DIT VALG


Flemming Brank og ældre

Respekten for ældre skal genindføres.

De passede godt på os, de tog sig af os. De ældre skal ikke lades i stikken,  men skal tilbydes muligheder for en værdig og tryg
alderdom.

De ældre skal have det godt på Frederiksberg.

Ældre medborgere har krav på værdighed i deres tilværelse.

De svage ældre skal vi fortsat tage os godt af,  vi skal sikre, at alle har lige – og større – muligheder for  aktiv og ligeværdig deltagelse i samfundslivet.

Vægten skal være på en alderdom i trygge rammer og en sundhed,  som er i højsædet.

DIN STEMME


Flemming Brank i kommunalbestyrelsen

I mine 28 år i politik har mit fokus været borgernes liv og trivsel.

Politik skal tænkes i helheder, så Frederiksberg fortsat vil være en by med rum, plads og social ansvarlighed for alle generationer – børn, unge, familier og ældre.

De næste 4 år vil jeg arbejde for, at det bliver endnu bedre at leve og bo på Frederiksberg.

Tak fordi du gav dig tid til at læse omstående og for din interesse for valget den 21. november 2017.

 DIN KANDIDAT