Sidste Nyt...

Budgettale 2013

Tiden stiller store krav til os. Økonomien er en udfordring. Også for Frederiksberg. Derfor er det ekstra vigtigt, at vi styrer sikkert gennem ”de oprørte vande” med fokus på til stadighed at blive mere effektive og bruge pengene fornuftigt og velovervejet. Selvom økonomien er under pres, skal vi ikke gå på... Læs mere

Budget tale

Budget tale for Flemming Brank(C), formand for Sundheds- og omsorgsudvalget, ved den fortsatte 1. behandling af Frederiksberg Kommunes budget for 2011. Onsdag den 8. september 2010 Frederiksberg – den attraktive by, med højt serviceniveau: Det er populært at bo og leve i Frederiksberg Kommune – snart bliver vi mere end 100.000 frederiksbergere, kunne vi i... Læs mere

Svar på læserbrev i Frederiksberg Bladet

Svar på læserbrev i Frederiksberg Bladet tirsdag den 27. april af Niels Olaf Gudme, Frederiksberg Allé 16 vedr. ny indkøbsordning Niels Olaf Gudme anfører i sit læserbrev, at ny indkøbsordning for hjemmehjælpsmodtagere giver borgerne dårligere service og et ringere udvalg af dagligvarer. Jeg er ikke enig heri, og læserbrevet indeholder desværre en... Læs mere

Frederiksberg lever op til ansvar

De to kandidater til regionsrådet fra Socialistisk Folkeparti Lise Müller og Andreas Røpke, skriver i et læserbrev i Lokalavisen Frederiksberg, at Frederiksberg Kommune ikke lever op til sit ansvar for at hjemtage færdigbehandlede patienter fra hospitalet til plejeboliger og aflastningspladser. Jeg må her sige, at intet kunne være mere forkert. I... Læs mere

Nyt på Facebook

Facebook Status